Mer

Framgång i karriären genom bättre kommunikation – Få andra att lyssna på dig

Av Michael Berg juni 8, 2022 2 Min lästid

Att få respekt och bli lyssnad på i sitt yrke kan vara svårt, framförallt för kvinnor i mansdominerande branscher. Det är lätt att bli överkörd av andra och utan att få uttrycka sina åsikter är det svårt att utvecklas och klättra i karriären. Det kan lätt bli en ond cirkel som bara fortsätter och fortsätter snurra runt och runt. För att bryta cirkeln finns det tekniker du kan använda dig av för att få andra att lyssna på dig, varav några kommer här:

Kommunikationstips #1 Prata tydligt och högt

Hur du pratar påverkar till stor del hur mycket fokus du får från de övriga deltagarna på mötet. För att få de andras uppmärksamhet och få dem att lyssna på vad du har att säga är det viktigt att du vågar prata. Oavsett vem du är i gruppen och oavsett om du är den smartaste eller okunnigaste i gruppen måste du våga prata. När du väl pratar är det viktigt att du står upp för dig själv och pratar tydligt och högt så alla hör vad du har att säga.

Kommunikationstips #2 Håll huvudet högt och ryggen rak

Kroppsspråk är viktigt för människan och något som vi använder oss varje dag oavsett om vi gör det medvetet eller inte. Håll huvudet högt och ryggen rak så kommer du automatiskt inge mer respekt och människor kommer lyssna på vad du har att säga.

Kommunikationstips #3 Ta plats

Ta plats när du pratar, kräv att bli lyssnad på. Växla taltempo, ta pauser och använd ord som alla i gruppen förstår. Hur detta görs på bästa sätt är svårt att svara på eftersom alla grupper ser olika ut. Håll ögonkontakt med alla i gruppen och pausa mellan orden när det kommer sig naturligt. Det blir lättare att ta till sig vad du har att säga om du talar lugnt och sansat.