Mer

Karriär

Juridisk hjälp för enskild företagare

Av Michael Berg augusti 15, 2022 3 Min lästid

Att driva företag är att hålla på med juridik då nästan allt företagande handlar om köp, avtal och pengar. Därför är det viktigt att du har koll på var du hittar den juridiska hjälp som du behöver.

Juridik och enskild företagare
Som företagare bör du försöka lära dig så mycket om juridik som möjligt, både för att kunna följa reglerna, men också för att slippa bli lurad. Det viktigaste är att du förstår när du ska ta kontakt med en jurist eller myndighet. Det finns mycket hjälp på nätet, även helt gratis, som du kan ta del av. Juridik är dock väldigt snårigt och det är klokare att betala en jurist än att förlora mycket pengar.

Avtalsskrivning
Alla företag skriver avtal. Det är viktigt att avtalen blir rätt och att du verkligen förstått effekterna av avtalet. För enklare avtal som fullmakt kan du hitta mallar online. Om du i din verksamhet återkommande kommer att använda ett eller flera slags avtal är det bästa att du vänder dig till en jurist som skriver avtalen åt dig som en mall. Som medlem i en företagarförening kan du ofta även få hjälp med mallar till vanliga avtal.

Arbetsrätt
Om du har anställda är det viktigt att du verkligen följer arbetsrätten. Är du medlem i en arbetsgivarorganisation får du hjälp med många arbetsrättsliga problem. Du bör även köpa böcker och läsa på om arbetsrätt.

Tvistemål
Vid tvistemål bör du anlita en jurist eller advokat, beroende på om du behöver gå till domstolen eller inte. Du bör inte försöka spara in några tusenlappar för att i slutändan förlora mycket mer.

Skuldindrivning
Om du har problem med att få kunderna att betala sina fakturor är det smart att anlita ett företag som erbjuder kredithanteringstjänster som indrivning av fakturor, inkasso och köp av fakturor. Du överlåter fakturorna till kredithanteringsföretaget, som sedan tar en viss provision eller köper din faktura. För många företag är detta en god hjälp för att garanterat få in betalningarna i tid så att de å sin sida också kan betala sina räkningar.

Konkurs
Om ditt företag går i konkurs kommer Kronofogden att ta över företaget. Har du innestående skulder hos ett företag som gått i konkurs? Då blir företaget ett konkursbo och kommer att drivas av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren går igenom företaget och betalar ut skulder i mån av pengar. Dock betalas alltid skatteskulder och löner ut före skulder till andra företag.

Övriga affärsjuridiska ärenden
Vare sig du ska bygga ut din företagsbyggnad, starta en filial i en annan stad eller börja samarbeta internationellt kommer du att komma i kontakt med affärsjuridik. Kontakta alltid berörda myndigheter och eventuellt en jurist vid problem eller när nya juridiska situationer uppstår.

Läs mer

Framgång i karriären genom bättre kommunikation – Få andra att lyssna på dig

Av Michael Berg juni 8, 2022 2 Min lästid

Att få respekt och bli lyssnad på i sitt yrke kan vara svårt, framförallt för kvinnor i mansdominerande branscher. Det är lätt att bli överkörd av andra och utan att få uttrycka sina åsikter är det svårt att utvecklas och klättra i karriären. Det kan lätt bli en ond cirkel som bara fortsätter och fortsätter snurra runt och runt. För att bryta cirkeln finns det tekniker du kan använda dig av för att få andra att lyssna på dig, varav några kommer här:

Kommunikationstips #1 Prata tydligt och högt

Hur du pratar påverkar till stor del hur mycket fokus du får från de övriga deltagarna på mötet. För att få de andras uppmärksamhet och få dem att lyssna på vad du har att säga är det viktigt att du vågar prata. Oavsett vem du är i gruppen och oavsett om du är den smartaste eller okunnigaste i gruppen måste du våga prata. När du väl pratar är det viktigt att du står upp för dig själv och pratar tydligt och högt så alla hör vad du har att säga.

Kommunikationstips #2 Håll huvudet högt och ryggen rak

Kroppsspråk är viktigt för människan och något som vi använder oss varje dag oavsett om vi gör det medvetet eller inte. Håll huvudet högt och ryggen rak så kommer du automatiskt inge mer respekt och människor kommer lyssna på vad du har att säga.

Kommunikationstips #3 Ta plats

Ta plats när du pratar, kräv att bli lyssnad på. Växla taltempo, ta pauser och använd ord som alla i gruppen förstår. Hur detta görs på bästa sätt är svårt att svara på eftersom alla grupper ser olika ut. Håll ögonkontakt med alla i gruppen och pausa mellan orden när det kommer sig naturligt. Det blir lättare att ta till sig vad du har att säga om du talar lugnt och sansat.

Läs mer