More

Karriär

Framgång i karriären genom bättre kommunikation – Få andra att lyssna på dig

By Michael Berg juni 8, 2022 2 Min Read

Att få respekt och bli lyssnad på i sitt yrke kan vara svårt, framförallt för kvinnor i mansdominerande branscher. Det är lätt att bli överkörd av andra och utan att få uttrycka sina åsikter är det svårt att utvecklas och klättra i karriären. Det kan lätt bli en ond cirkel som bara fortsätter och fortsätter snurra runt och runt. För att bryta cirkeln finns det tekniker du kan använda dig…

Continue Reading