Mer
Sida 3Latest Stories

Framgång i karriären genom bättre kommunikation – Få andra att lyssna på dig

Av Michael Berg juni 8, 2022 2 Min lästid

Att få respekt och bli lyssnad på i sitt yrke kan vara svårt, framförallt för kvinnor i mansdominerande branscher. Det är lätt att bli överkörd av andra och utan att få uttrycka sina åsikter är det svårt att utvecklas och klättra i karriären. Det kan lätt bli en ond cirkel som bara fortsätter och fortsätter snurra runt och runt. För att bryta cirkeln finns det tekniker du kan använda dig av för att få andra att lyssna på dig, varav några kommer här:

Kommunikationstips #1 Prata tydligt och högt

Hur du pratar påverkar till stor del hur mycket fokus du får från de övriga deltagarna på mötet. För att få de andras uppmärksamhet och få dem att lyssna på vad du har att säga är det viktigt att du vågar prata. Oavsett vem du är i gruppen och oavsett om du är den smartaste eller okunnigaste i gruppen måste du våga prata. När du väl pratar är det viktigt att du står upp för dig själv och pratar tydligt och högt så alla hör vad du har att säga.

Kommunikationstips #2 Håll huvudet högt och ryggen rak

Kroppsspråk är viktigt för människan och något som vi använder oss varje dag oavsett om vi gör det medvetet eller inte. Håll huvudet högt och ryggen rak så kommer du automatiskt inge mer respekt och människor kommer lyssna på vad du har att säga.

Kommunikationstips #3 Ta plats

Ta plats när du pratar, kräv att bli lyssnad på. Växla taltempo, ta pauser och använd ord som alla i gruppen förstår. Hur detta görs på bästa sätt är svårt att svara på eftersom alla grupper ser olika ut. Håll ögonkontakt med alla i gruppen och pausa mellan orden när det kommer sig naturligt. Det blir lättare att ta till sig vad du har att säga om du talar lugnt och sansat.

Läs mer

Produktivitetstips – Minska distraktioner

Av Michael Berg juni 8, 2022 2 Min lästid

Ett vanligt problem många personer upplever i sitt arbete är svårigheten att hålla fokus och hålla alla distraktioner borta. Med det sagt är alla olika och arbetar bra i olika miljöer. Generellt upplever dock de flesta distraktioner och vill på något sätt försöka minska dem för att hålla produktiviteten uppe. Detta är lättare sagt än gjort men det finns några enkla saker du kan göra för att minska distraktionerna när du jobbar och på så sätt maximera din produktivitet.

Ta bort distraktioner

Oavsett om du arbetar hemifrån, sitter på ett kontor eller vill öka produktiviteten när du utför sysslor är det enklaste sättet för att öka produktiviteten att ta bort allt som du vet med dig kan distrahera dig. Lägg bort mobilen, stäng in dig i ett rum och försök hålla arbetsytan ren och fin. Mobilen är en en stor bov som enkelt kan dra åt sig koncentration. Om du har mycket att göra och måste vara produktiv bör du hålla telefonen borta. Om du behöver telefonen för ditt jobb kan det vara lite klurigare. Då kan det vara lämpligt att organisera din telefon och slå av notiser för att minska distraktionerna. Sätt upp regler för dig själv och sätt dem på väggen framför dig där du jobbar. Inga sociala medier under arbetstid är en bra regel som du kan dra stor nytta av att efterfölja. En annan regel som är lämplig att efterfölja för att minska distraktionerna är att inte svara på några meddelanden under arbetstid. Om något akut inträffar får personen i fråga ringa.

Fundera över vad som fungerar bäst för dig

Trots att de flesta av oss blir distraherade av ungefär samma saker är det viktigt att ta hänsyn till att alla människor fungerar olika. Vissa håller bäst fokus med något ljud i bakgrunden. Så kallat "white noise" är ett brus som många upplever otroligt lugnande och kan öka produktiviteten. Fundera över vilken miljö du behöver för att öka din produktivitet och minska dina distraktioner.

Läs mer